Facebook

תחליפי מזונות

ביצים

מזון תאור המנה  
חלבון ( גר' )

 
ביצה שלמה Extra large 9.8
ביצה שלמה Large 8.5
ביצה שלמה Medium 7.2
ביצה  שלמה Small 6
 
 
• כמות הכולסטרול המצויה בחלמון הביצה נעה בין 240 - 220 מ"ג, הכמות מומלצת היומית הינה 300 מ"ג. 

• מלבד כולסטרול, חלמון הביצה מכיל גם חלבון, ברזל, לוטאין - קרוטנואיד, כולין וחומרי תזונה חיוניים נוספים.  

• חימום הביצה אינו פוגע בערכו הביולוגי של החלבון.

• אכילת ביצים נאות ( לא מבושלות ) נחשבת למסוכנת, מחשש לזיהום סלמונלה. 
 ​

מומלץ לשים לב: